U bent hier:

Inschrijven

Schrijf je nu in voor het collegejaar 2022-2023 bij T.S.V. Plato!

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonsgegevens


Studie


Overig
Afronding

De aanmeldingskosten a 5 euro worden binnen enkele dagen afgeschreven van je rekening. Indien je je niet afmeldt voor de, door het Bestuur van T.S.V. Plato bepaalde datum, wordt de contributie van T.S.V. Plato afgeschreven in het laatse kwartaal van dit jaar. Met het kiezen voor het lidmaatschap verklaar je door middel van ondertekening akkoord te zijn met de statuten, het HR en de bepaling van de ALV van T.S.V. Plato. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om de betreffende bedragen af te schrijven van de bankrekening van ondertekende. Als je het niet eens met de afschrijving bent heb je 36 kalenderdagen de tijd om je bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Dit betekent niet dat een betalingsverplichting vervalt. Persoonsgegevens van ondergetekende, zoals ingevuld op de andere pagina van deze overeenkomst, zullen enkel voor intern gebruik worden ingezet en worden niet ter beschikking gesteld van externe partijen, met uitzondering van Oud-ledenvereniging Casino en stichting Vrienden van Plato waarmee strikte verwerkingsovereenkomsten zijn opgesteld. Ondergetekende geeft toestemming voor het gebruik van deze gegevens, en het maken, opslaan, verspreiden en bewerken van beeldmateriaal genomen op activiteiten van T.S.V. Plato, voor: contact van T.S.V. Plato met haar leden, contact van leden onderling, het innen van contributie en het verkrijgen van inzichten in verhoudingen binnen de vereniging, bijvoorbeeld voor de indeling van commissies. Het is altijd mogelijk om deze toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken bij de Secretaris der T.S.V. Plato.