U bent hier:

Historie

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd in Tilburg de Katholieke Economische Hogeschool opgericht. De KEHS is de voorloper van wat later de Katholieke Hogeschool Tilburg zou worden en wat in 1987 de KUB is gaan heten. Tegenwoordig staat deze onderwijsinstelling bekend als TiU (Tilburg University).

In de jaren ’60 ontstonden nieuwe denkbeelden over democratische inspraak in de universitaire wereld en de positie van de student in het algemeen. De overtuiging groeide dat gevestigde tradities en privileges niet langer een pijler van de Nederlandse maatschappij zouden moeten zijn. Als direct gevolg hiervan werd een andere vereniging opgericht: Theseus. Jarenlang heeft deze vereniging, met toegankelijkheid en gelijkwaardigheid als kernwaarden zich gevestigd in het centrum van Tilburg, tot ze in de jaren ’80 haar sociëteitsvergunning kwijtraakte. Hierdoor werd Theseus een gewoon café en liep de belangstelling terug.

                                                   --------------------------------------------

Ten gevolg kwam in 1982 een aantal actieve studenten bijeen die, na het wegvallen van Theseus, ontevreden waren over het aanbod van studentenverenigingen in Tilburg. Zij besloten een leegstaande ruimte in hun studentenhuis van hun huisbaas te huren en in te richten als sociëteit. De nieuwe vereniging genaamd 13-15, naar het huisnummer waar het stond, was een nieuw verschijnsel in Tilburg: geen uniform imago, maar een open deur voor eenieder. De vereniging groeide enorm en een half jaar na oprichting werd het 300e lid ingeschreven. Helaas werden geluidsoverlast en financiële problemen 13-15 te veel. De geluidsvergunning werd ingetrokken en een paar maanden later ging de vereniging ter ziele.

Met de kennis en het leerproces van 13-15 op zak werd in 1984 een nieuwe vereniging opgericht onder de naam PREGES (PREttig GEStoord) door 7 rechtenstudenten, wat wederom op een deceptie uitliep.

                                                   -------------------------------------------

Vier van de zeven bovengenoemde rechtenstudenten zochten hun heil in het oprichten van de stichting SOCRATES (Stichting voor Sociale, Onderwijskundige, Culturele en Rechtswetenschappelijke Activiteiten voor Tilburgse Erudiete Studenten) in mei 1986. Na anderhalf jaar met veel succes films te hebben vertoond op de KUB vond het bestuur van Socrates de tijd rijp om een hernieuwde poging te wagen tot het oprichten van een studentenvereniging.

Op 17 november 1987 werd op de KUB een bijeenkomst georganiseerd voor alle studenten die interesse hadden in een nieuwe studentenvereniging en hierin tijd wilden investeren. Tot grote verbazing en blijdschap van Socrates verschenen er 148 mensen, die werden verdeeld over verschillende commissies die een deeltaak zouden vervullen om het oprichtingswerk te verspreiden. Uit deze commissies werden de eerste bestuursleden van de nieuwe studentenvereniging gekozen, die in augustus 1988 officieel werd ingeschreven en PLATO (Plezierige en Leuke Activiteiten voor Tilburg en Omgeving) werd geboren.

In de zomer van 1989 vonden deze studenten hun plek aan de St. Josephstraat 38 in Tilburg, Plato’s eerste sociëteit: ‘Casino’. In 2004 bleek echter al snel dat Casino te klein was voor het snel aantal groeiende leden van T.S.V. Plato. Vandaar dat de vereniging in mei 2007 verhuisde naar de nieuwe sociëteit aan de Schouwburgring 200, genaamd ‘Akademeia’. Dit is het pand waar T.S.V. Plato zich na veertien jaar nog steeds vestigt. Inmiddels is Plato met haar ruim 900 leden uitgegroeid tot de grootste studentenvereniging van Zuid-Nederland.