Een studentenvereniging, en ook Plato, staat vaak bekend om het geven van spetterende feesten. Dit is niet geheel onterecht, gezien het feit dat er bij Plato vaak mooie feesten worden gehouden. Echter, het kunnen bijwonen van onvergetelijke studentenfeesten is niet het enige dat Plato haar leden biedt.

Een belangrijk aspect van een studentenvereniging, is dat zij haar leden de mogelijkheid biedt om zich naast hun studie verder te kunnen ontwikkelen. Dit kan bij Plato bijvoorbeeld middels het organiseren van een bedrijvendiner, een cabaret-avond, een symposium, het onderhouden van de website van Plato, het werven van sponsoring voor de vereniging en nog vele andere activiteiten.

Alle leden ervaren dit als bijzonder leerzame ervaringen en ze doen er leuke en nuttige contacten mee op. Hieronder worden een aantal uiteenlopende commissies van Plato benoemd.

Acquisitiecommissie
De Acquisitie Commissie is een langlopende commissie die verantwoordelijk is voor de sponsorinkomsten van Plato en de kortingen voor Platonen. Aan de hand van de (Plato)kalender benadert de AC actief verschillende bedrijven gedurende het hele Platojaar. Het doel is om met al die bedrijven relaties aan te gaan, waarin we voor elkaar iets kunnen betekenen. Daarnaast onderhoudt de AC ook contacten met bestaande relaties, onder andere door het sturen van nieuwsbrieven naar hen.
Audiovisuele Commissie
De Audiovisuele Commissie (AVC) der T.S.V. Plato is verantwoordelijk voor al het foto- en videomateriaal binnen de vereniging. De commissie zorgt ervoor dat er op alle avonden die voor en door de vereniging georganiseerd worden beeldmateriaal wordt gemaakt, dit materiaal wordt verwerkt tot een eindproduct en dit eindproduct door wordt gestuurd naar de secretaris van de vereniging (die de foto's vervolgens op de site zet). Naast het fotograferen op een Plato-activiteit kan de AVC ook ingehuurd worden door organen van Plato om een activiteit vast te leggen, of om een fotoshoot met het orgaan te houden. De organen dienen hiervoor contact op te nemen met de voorzitter van de AVC.
BarCom
Deze commissie zorgt dat alle feesten en andere avonden goed en orderlijk verlopen. Zij hebben de verantwoordelijkheid over de avond: dit omvat het bargedeelte, de muziek, orde en het beleid wat geluid betreft.
Blato
De Blato is de redactie van het maandelijks, gelijknamig, verschijnende blad.
BorrelCom
Deze commissie organiseert meerdere keren per jaar een borrelavond voor alle leden. Deze avonden zijn er leuke drankacties en mooie activiteiten op de sociëteit.
Brigade
De Brigade is de kookcommissie van Plato. Wij zorgen ervoor dat er iedere maandag voor een studentenprijsje heerlijk bij Plato gegeten kan worden. Samen met de borrelcommissie geven wij de bourgondische maandag weer een nieuwe dimensie. Verder zijn er door het jaar heen diverse speciaaldiners die wij, samen met andere commissies, tot een succes maken. (Denk hierbij aan Serve the Dinner, de CoCoS-Dinershow, integratiediner en het Vrienden van Plato Diner).  
CoCoS

De CoCoS, Commissie voor Cultuur, Onderwijs en Sociale Vaardigheden, is de commissie die het blikveld van Platonen verruimd. Doormiddel van de jaarlijkse dinershow en workshops weet zij de sociale waarden en normen en culturele kennis van de doorsnee Platoon te vergroten.

De CoCoS verzorgt jaarlijks terugkerende activiteiten. Allereerst een dinershow, waarbij in samenwerking met de Brigade een goed diner wordt verzorgd en waarbij er kan worden genoten van spectaculaire en verrassende acts. Daarnaast organiseert de CoCoS ook niet alledaagse workshops, om de kennis van de doorsnee Platoon te vergroten.

Diescommissie
De diescommissie van T.S.V. Plato is één van de belangrijkste, mooiste en deadline gevoeligste commissies van Plato. De commissie omvat diverse ouderejaars met veel commissie ervaring en kennis van onze mooie vereniging. Wij zijn verantwoordelijk voor de succesvolle  totstandkoming van de jaarlijkse almanak en de diesweek die wij vieren in november. Deze week bestaat standaard uit een receptie, diner, 2 feesten en een fenomenaal gala. Zowel de almanak als de diesweek omvatten één thema waar alles op wordt ingericht. Dus ben je ouderejaars, op zoek naar een geweldige tijd en op zoek naar een flinke uitdaging? Elk jaar rond januari/februari wordt de nieuwe commissie samengesteld, dus hou het goed in de gaten!
Draaiers
De Draaierscommissie verzorgt de hitjes en de lichtjes op vele feestavonden die Plato rijk is.
ExploCie
Dit is de externe commissie van Plato. Deze verzorgt onder andere de feesten bij sponsorkroeg Studio en de treinborrel.
Gesloten Tijd Commissie
Deze comissie zorgt ervoor dat intro-leden ook na de introductieperiode kennis kunnen maken met Plato. Tijdens de Gesloten Tijd worden verschillende activiteiten georganiseerd die inzicht geven in de vereniging.
HennesCie
De Hamer enne Spijker commissie. Zij zorgen voor onderhoud en verbeteringen aan het pand.
Introductiecommissie
De Introductiecommissie, beter bekend als de IC, is de commisie die tijdens de TOP-week en de open tijd nieuwe Plato-leden werft onder de eerstejaarsstudenten van de Tilburg University, Avans en Fontys Hogenschool. De IC is een van de belangrijkste commissies binnen Plato.
Integratiecommissie
Beter bekend als de InCom. Door het organiseren van leuke feestjes en activiteiten proberen zij ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar plaats vindt binnen de vereniging.
IntroBlato
De IntroBlato draagt zorg voor het in elkaar zetten van een fantastisch boekwerk dat bestemd is voor alle aankomende studenten aan Tilburg University.
KampCom
Elk jaar als de studenten van het nieuwe jaar zich hebben aangemeld als Introlid of Jaarlid bij Plato, wordt door de KampCom een geweldig leuk weekend aangeboden.
PasCie
De PasCie organiseert ieder jaar de Mr. Plato verkiezing, het Hockeytoernooi en het zeilweekend. Daarnaast coördineren zij Platonen tijdens de Batavierenrace en verzorgen we het Slot- en Sluitfeest.
PromoCie
Deze commissie bestaat uit allemaal ouderejaars Platonen die zich inzetten gedurende de TOP-week.
PromotieDesignCommissie
De PromotieDesignCommissie, kortweg de PDC, is verantwoordelijk voor de grafische vormgeving binnen de vereniging. Zij maken de posters voor activiteiten, logo's en ook deze website. Daarnaast verzetten zij zich tegen de teloorgang van Comic Sans.
Serve the Dinner
Ieder jaar zet Plato zich in voor het goede doel 'Serve the City'. Deze commissie organiseert namens Plato een diner voor inwoners van Tilburg die het niet breed hebben.
SkiCie
De SkiCie is het brein achter de jaarlijks terugkerende Plato Skireis. Met een vijftal commissie leden bedenken we nevenactiviteiten, kamerindelingen en andere leuke bijkomstigheden. We zorgen voor veel kortingen op restaurants en kroegen zodat de prijs zo laag mogelijk blijft. We voeren zowel online als offline uitvoerige campagnes door middel van bijvoorbeeld posters, info-avonden en pre-partys. Op deze manier enthousiasmeren we zoveel mogelijk Platonen om zich in te schrijven voor de skireis. Als kers op de wintertaart verzorgen we tijdens de reis zelf de memorabele biercantus. Met de skireis willen we graag naast een mooie wintersport vakantie de binding tussen de verschillende Platonen nog beter maken dan het al is.
SymCom
Elk jaar organiseert de Symposiumcommissie, oftewel SymCom, namens Plato en samen met de Universiteit een symposium. De symposia van de afgelopen jaren gingen over onderwerpen als pedofilie, het eeuwige leven en robotisering.
Tapploegen
Plato beschikt over twee Tapploegen, namelijk: Das Eminent en Barslecht. Deze commissies bevinden zich achter de bar en voorzien alle leden altijd van een overheerlijk drankje.